291 magyar nyelvű, 131 angol nyelvű és 125 német nyelvű képzésben részt vett hallgatót avattak orvosdoktorrá a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán

Az eskütételt követően dr. Merkely Béla rektor és dr. Kellermayer Miklós dékán fogadta doktortársakká a frissen végzett hallgatókat.

„Aki nem tudja, mi a célja, az bármilyen szakszerű és gyakorlott a mesterségében, csak céltalanul bolyong a világban. Aki tudja, mi a célja, de nem készül fel módszeresen, az soha nem fog célba jutni” – mondta köszöntőjében Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, emlékeztetve arra, hogy kevés hivatás van a világon, ahol olyan világosak a célok, mint az orvosi esetében. A tárcavezető kitért arra, hogy a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education 2022-es szakterületi rangsorában az orvos- és egészségtudományok kategóriában a 186., míg élettudományok terén a 257. helyen áll. A „US News Best Global Universities” listája pedig kardiovaszkuláris területen a 55. helyre sorolta. „Büszkék lehetnek arra, hogy a világ egyik legjobb egyetemén szerezték a diplomájukat” – fogalmazott a miniszter.

Csák János felidézte a végzett hallgatók számára a hippokratészi eskü eredeti szövegét, rámutatva arra, hogy a módszeres orvosi hivatás megteremtőjének kora óta eltelt több mint kétezer év, és élt több mint 80 nemzedéknyi orvos. A miniszter végezetül tiszteletét fejezte ki minden, a magyar orvosképzésben és orvosi kutatásban tiszta szívvel és odaadóan dolgozó tudós, tanár és szervező, segítő munkatárs az áldozatos munkájáért.

„Orvosnak lenni bátorság, hiszen a Teremtő nagyszerű és megismételhetetlen alkotására, az emberre szánjuk saját életünket. Alázattal, szorgalommal, megszenvedett és megszerzett tudással, kórtermekben megtett kilométerek fáradságával” – fogalmazott ünnepi beszédében dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A frissen végzett hallgatókhoz szólva hangsúlyozta: az orvossá avatás eseménye azon kitüntetett pillanatok közé tartozik, amelyekre életük során mindig emlékezni fognak. E nemes és nagyszerű pillanat kétségkívül az Önöké, azonban embertársaik számára is fontos üzenetet hordoz. Annak az ígéretét, hogy lesz kihez fordulniuk, ha segítségre szorulnak, ha betegség kezdi ki egészségüket – mutatott rá. A rektor – felhívva a figyelmet a folyamatos továbbképzés és tudásbővítés fontosságára – arra biztatta a jelenlévőket, hogy emlékezzenek mindarra, amit most gondolnak és éreznek, mert az a kíváncsiság, tettvágy és lelkesedés, amivel telve vannak, a későbbiekben is erőt és muníciót ad.

Dr. Merkely Béla kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány soha nem látott kihívás elé állította az orvosokat, oktatókat, hallgatókat egyaránt. „A Semmelweis Egyetem a járvány elleni védekezésben is az élen menetelt, amint tették elődeink szabadságharcaink alatt 1848-ban és 1956-ban is, de Önök nélkül nem érhettünk volna célt ebben a legújabb küzdelemben” – emelte ki, utalva arra, hogy az egyetem többezer hallgatója vette ki a részét a járvány elleni védekezésből.

Büszke vagyok, hogy az újkori történelem legnagyobb járványának közepén, már hallgatókként bizonyságát adták elhivatottságuknak és áldozatvállalásuknak – mondta. Önök a világ legszebb hivatásának válnak gyakorlóivá, és a világ egyik legjobb orvosegyetemén, egy világjárvány kellős közepén szereztek nemcsak diplomát és tudást, de életre szóló tapasztalatot is – mutatott rá.

A rektor beszélt arról is, hogy a most végzettek két olyan változásnak is a részesei voltak, amelyek mérföldkőnek számítanak a Semmelweis Egyetem második negyedévezredének építésében. A gyakorlatorientált kurrikulumreform megvalósításával bővülő klinikai ismeretekkel rendelkező orvosokat képez az egyetem, a modellváltás pedig minden korábbinál több lehetőséget, mozgásteret, dinamikusabb fejlődési lehetőséget ad az egyetemnek.

A rektor rámutatott arra is: a Semmelweis Egyetem küldetése, hogy a világszínvonalú szakmai tudás mellett olyan erkölcsi elveket és emberi értékeket is átadjon hallgatóinak, amelyekkel felvértezve nemcsak elsőrangú szakemberekké, de kiváló, áldozatkész emberekké is válnak az évek során. A most avatandó hallgatók jelesre vizsgáztak ezen a téren is – tette hozzá.

„A rendkívüli időszaknak, amelyben ma élünk, különös üzenete van annak a nagyszerű hivatásnak a szempontjából, amelyet Önök választottak” – mondta beszédében Orbán Gábor, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány elnöke. Az egészségügyi ellátás résztvevői váltak a mindennapi hőseinkké, akik odaadó munkájukkal, és a rendkívüli körülmények között is megőrzött emberségükkel fáradhatatlanul küzdöttek az életekért, és a járvány hatásainak enyhítéséért. Ebben a munkában a Semmelweis polgárai nélkülözhetetlen szerepet vállaltak – hangsúlyozta.

Gratulált a hallgatóknak, hogy életkorukat meghazudtoló eltökéltséggel és munkabírással vették ki részüket az elmúlt időszakból, és nem csupán az egyetem fenntartói feladatait ellátó alapítvány kuratóriumának elnökeként, de az ország polgáraként is háláját fejezte ki. Úgy vélte, ez a nem mindennapi tapasztalat mindenre képessé teszi a most végzetteket. Felhívta az új orvosdoktorok figyelmét arra, hogy a sikerek és szakmai kihívások mellett soha ne feledkezzenek meg az emberiességről, amit az Semmelweis Egyetem is képvisel, és amely nélkülözhetetlen volt a járványhelyzetben való helytállásukhoz. „A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány elnökeként azt tudom ígérni Önöknek, azon leszünk, hogy alma materük jó hírnevét tovább öregbítsük, és a következő évfolyamoknak is minden támogatást meg tudjunk adni a sikeres tanulmányokhoz” – emelte ki.

Az egyetem Szenátusának nyilvános, ünnepi üléseként számon tartott eseményen az egyetem Általános Orvostudományi Karán sikeresen záróvizsgát tett 547 magyar, angol és német nyelvű képzésben részt vett orvosjelöltet avattak fel. Az avatás iránti kérelmet Kálovics Nikoletta orvosdoktor-jelölt terjesztette elő, majd a jelöltek esküt tettek arra, hogy hivatásukat minden szempontból méltóan fogják betölteni. A jelölteket dr. Kellermayer Miklós, az ÁOK dékánja avatta fel, majd dr. Merkely Béla rektorral közösen kézfogásukkal doktortársaikká fogadták őket, felruházva az érintetteket mindazokkal a jogokkal és kötelességekkel, amelyek a törvény erejénél fogva az orvosdoktorokat megilletik.

„Engedjék meg, hogy elsőként gratuláljak ahhoz, hogy dédelgetett álmukat valóra váltották és orvosdoktorokká lettek!” – kezdte beszédét dr. Kellermayer Miklós dékán. Felidézte, hogy a friss orvosokkal hat éve kíváncsisággal és tettrekészen vágtak neki közösen az orvossá válás rögös útjának. „Kemény munkával, elszánt tanulással, próbatételekkel és vizsgateljesítményekkel teli esztendők állnak az Önök háta mögött. Alapvető orvosi tudásra és készségekre tettek szert. Megtanulták értékelni az időt és a kitartást. A koronavírus miatti veszélyhelyzetben egyik napról a másikra váltak felnőtté, és bepillantást kaptak abba, mit is jelenthet szolgálni és orvosnak lenni” – hangsúlyozta a dékán.

Felhívta a figyelmet arra, hogy már a megújított kurrikulumban váltak a jelenlévők orvossá, amelynek legfontosabb, jól artikulált célja az általános orvos hatékony képzése, aki képes önálló, kritikus gondolkodásra, bizonyos orvosi döntéshozatalra, differenciálódásra és az élethosszig tartó tanulásra. „Önök arra hivatottak, hogy a szenvedő emberiség fájdalmát enyhítsék és könnyeit letöröljék. Akarjanak jó orvosok lenni és törekedjenek a hivatásuk legjobbjaivá válni” – hangsúlyozta. Azt kívánta a jelenlévőknek, hogy mindig meg tudjanak maradni azon az úton, amelynek lényege és értelme az igazság keresése és szolgálata, valamint az emberi élet védelme.

Szárnyaljanak, mind magasabb célok felé! Közben ne feledjék: Önök a Semmelweis Egyetem végzősei, akiket az alma mater mindig, szeretettel hazavár – zárta beszédét.

A magyar nyelvű képzésben részt vett orvostanhallgatók nevében dr. Király Anna kiemelte: szinte hihetetlen átélni ezt a pillanatot, hiszen ezért küzdöttek évek óta. Ez ugyanakkor nemcsak a búcsú, hanem a köszönet ideje is; köszönjük, hogy a Semmelweis Egyetem hallgatójaként lehetőségünk volt azt a rengeteg tudást és tapasztalatot megszerezni, amit oktatóink – ha néha nagy nehézségek árán is – de átadtak nekünk – fogalmazott, hozzátéve, hogy családtagjaiknak, szeretteiknek és barátaiknak is köszönettel tartoznak, és természetesen egymásnak is. „Köszönöm, hogy itt állhatok, és körbenézve szinte kizárólag ismerős mosolyokat láthatok, és köszönöm, hogy veletek együtt válhattam és avatódhattam orvossá” – mondta.

Az angol nyelvű képzésben részt vettek képviseletében Amirreza Alijanpourotaghsara felidézte 2016. szeptember 2-át, a legelső napot a Semmelweis Egyetemen, amikor „sokuk álma vált valóra, mert életük egy csodálatos, új fejezete kezdődhetett el.” Mint fogalmazott, hátra kell kicsit lépni, és úgy ránézni arra, ami velük történt: sikeresen végeztek egy rangos európai orvosi egyetemen. „Ha csak egytizedét meg tudjuk őrizni annak a lelkesedésnek, amit az első napon éreztünk, akkor minden kihívást és akadályt le tudunk győzni, önmagunk legjobb változatai lehetünk, és jobbá tudjuk tenni a minket körülvevő világot” – mondta. Köszönetet mondott a rektornak, az ÁOK dékánjának, valamint a nemzetközi képzésekért felelős dr. Alpár Alán rektorhelyettesnek és az angol nyelvű titkárság munkatársainak.

A német nyelvű képzés végzett hallgatói közül dr. Meny Clara Csilla Sophie beszélt. Visszaemlékezett a budapesti tanulmányok megkezdésére, felidézte a koronavírus-járvány időszakát és kiemelte, hogy évfolyama úttörő volt az orvosképzés kurrikulumának megújítása kapcsán. Magyarországi egyetemi éveiket mint életszakaszt úgy jellemezte: „egy olyan időszak, amikor a könyvtár némelyek számára második otthonná, a diáktársak barátokká, a barátok pedig családdá váltak.” Diáktársai, így a közeljövő orvosai nevében is köszönetet mondott valamennyi egyetemi oktatónak, a családjuknak.

Az eseményt a Misztrál zenei együttes előadása színesítette. Az avatási ünnepség lezárásaként pedig a frissen avatott orvosok örömük kifejezéseként a hagyományoknak megfelelően égbe dobták kalapjukat. 

Forrás: semmelweis.hu