Prof. Dr. Stumpf István, a Magyar Érdemrend középkeresztje csillaggal és Deák Ferenc-díjjal kitüntetett jogász, politológus, szociológus, egyetemi tanár, a politikatudományok kandidátusa, korábbi alkotmánybíró, volt kancelláriaminiszter s jelenleg a modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos.

 


 “Ne feledjük el, hogy az a szent terület, amelyet mi hazánknak nevezünk, Közép-Európában, Európa belvárosában fekszik és ha mi magyarok csak egy kisebb műveltségű állam zsúpfedeles házában akarnánk élni, akkor ilyen ház számára nagyon korán túlságosan drágává válnék Európának ebben a belvárosában a házhely! Lebontanák szegény zsúpfedeles házunkat, és más szerencsésebb nemzetek építenének itt modern palotát. Valójában lét vagy nemlét kérdéséről van itt szó.” 

(Klebelsberg Kuno) in: Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai, 1916-1926. VI., 1927. március.

Athenaeum  Kiadó, Budapest.A magyar kormány a modellváltással arra törekszik, hogy az eddiginél rugalmasabb és kiszámíthatóbb működési környezet kialakításával növelje a magyar fiatalok képzésének színvonalát. Az intézmények az évtizedek óta változatlan működési modelljük megújításával sikeresebben lesznek képesek megfelelni az új kihívásoknak.

 

A fokozatváltás a felsőoktatásban kormányzati stratégia egyik kiemelt területe a versenyképesebb, rugalmasabb működési modellt biztosító közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványi formában való működés. Kiemelt cél, hogy az egyetemek központi szerepet töltsenek be a kutatás-fejlesztésben és innovációban, intézményközi, vállalati és nemzetközi kapcsolataik tovább erősödjenek. A magyar egyetemek nemzetközi versenyképességének, oktatási színvonalának növelésével, minőségi képzési infrastruktúrájának felépítésével Magyarország regionális tudásközponttá válhat.